PREKLADY

zo slovenského do slovinského jazyka

zo slovenčiny do slovinčiny

slovensko-slovinské
Preklady medzi slovenským a slovinským jazykom, slovinčina

medzi slovenským a slovinským jazykom

slovenčina - slovinčina

zo slovinského do slovenského jazyka

zo slovinčiny zo slovenčiny

slovinsko-slovenské
Preklady medzi slovenským a slovinským jazykom, slovinčina

 

O MNE
Som Slovinka žijúca na Slovensku i v Slovinsku a so svojím manželom zo Slovenska sa od roku 2000 venujeme prekladom medzi slovenským a slovinským jazykom.

Prekladala som a prekladám pre rôzne firmy a prekladateľské agentúry na Slovensku a v Slovinsku.

 

O PREKLADOCH
Preklady sú možné z rôznych oblastí, no je dobré, ak môžem materiál na preklad alebo nejakú jeho časť vidieť, aby som sa mohla vyjadriť, či bude možné pre mňa preklad zrealizovať. Taktiež ak môžete poskytnúť Vami požadovanú terminológiu, veľmi to pomôže pri preklade.

Cena za jednu normostranu* (1800 úderov) bežného prekladu je orientačne 12 Eur bez ohľadu na to, či ide o preklad zo slovenského jazyka do slovinského alebo opačne. Cena za preklad je konečná, nie som platca DPH.

* Orientačný počet normostrán predpokladaného prekladu sa dá určiť z materiálu určeného na preklad napríklad v Microsoft Word pomocou funkcie 'Nástroje >>> Počet slov...'. Sčíta sa počet 'Slov' a počet 'Znakov (bez medzier)', čím sa zistí počet úderov. Tento počet úderov sa potom vydelí číslom 1800, čím sa získa počet normostrán.

Faktúry vystavujem zvyčajne po uplynutí kalendárneho mesiaca za všetky zrealizované preklady do dátumu vystavenia faktúry. V prípade, že množstvo prekladu za fakturované obdobie je menšie ako 1 (jedna normostrana, účtujem za dodaný preklad sumu vo výške jednej normostrany. Faktúry vystavujem zvyčajne s dobou splatnosti 2 (dva) týždne, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

DÔLEŽITÉ: Robím iba neúradné preklady!

V prípade záujmu o preklad pošlite email:
- s priloženým textom vo forme súboru, ktorý chcete preložiť, napríklad vo Worde (v prípade needitovateľného textu alebo pdf bude preklad dodaný vo Worde)
- dokedy by mal byť preklad dodaný - dátum a prípadne hodinu
- kontaktný telefón a meno osoby pre prípad potvrdenia objednávky a/alebo ujasnenia podrobností týkajúcich sa prekladu
- fakturačné a poštové údaje

Na prípadné ďalšie otázky týkajúce sa prekladu Vám rada odpoviem.

KONTAKT
Janja Rybarova
prevodi(a)advans.sk
+421/37/658 8252
+421/918/518 238
  FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Janja Rybarova
Veľký Báb 361
95134 Báb (Nitra)

IČO: 43546331
DIČ: 1077746890

Registrácia: ObÚ v Nitre, Číslo živnostenského registra: 430-31061

 


Preklady medzi slovenským a slovinským jazykom. slovensko-slovinské preklady, preklady zo slovenčiny do slovinčiny, preklady zo slovenského do slovinského jazyka,
slovinsko-slovenské preklady, preklady zo slovinčiny do slovenčiny, preklady zo slovinského do slovenského jazyka, slovenčina - slovinčina
http://slovincina.advans.sk